Fractie

PvdA & GL: Initiatiefvoorstel voor diversiteit en gelijke behandeling

door Fractie op 22 augustus 2017

De Deventer raadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel geschreven voor gemeentelijk beleid rond gelijke behandeling en gelijke kansen. De fracties willen met dit voorstel bereiken dat de gemeente Deventer actief diversiteitsbeleid en anti-discriminatiebeleid gaat voeren. PvdA-raadsleden Çetin Yildirim en Rob de Geest en GL-raadslid Ömer Melikoglu hebben dit initiatiefvoorstel opgesteld na een eerdere

lees verder »

Reactie n.a.v. debat De Viking en positie college van B&W

door Fractie op 6 juli 2017

De coalitiepartijen PvdA, Gemeentebelang, en CDA stellen vast dat de aansturing van het bouwproject Theater de Viking beter door een andere portefeuillehouder gedaan kan worden. De partijen stellen daarbij vast dat zij niet langer het gevoel hebben dat de benodigde controle, toezicht en bijsturing op dit project en de kostenbeheersing geleverd kunnen worden door de huidige

lees verder »

Een gastvrije Hanzestad biedt ruimte aan vluchtelingen

door Fractie op 12 december 2015

In de afgelopen maanden hebben we in heel Europa en dus ook in Nederland gezien dat de forse instroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden om steun en daadkracht vraagt richting deze hulpbehoevende mensen, die huis en haard en familie en vrienden in een verwoest land hebben moeten achterlaten. Ook in Deventer kunnen en willen we daarin

lees verder »

‘Huishoudelijke hulp in Deventer, ook vanaf 1 januari’

door Fractie op 28 augustus 2014

De PvdA-fractie Deventer heeft met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het voornemen van zorginstelling Carinova om per 1 januari 2015 1000 thuiszorgmedewerkers die huishoudelijke hulp verlenen te ontslaan. In Deventer was immers door het gemeentebestuur al afgesproken met de thuiszorgorganisatie dat de thuiszorg per 1 januari 2015 gewoon door zou gaan voor de mensen die

lees verder »