Programma

voorkant_programma_2014_artwork1Download hier >>>

De Partij van de Arbeid Deventer presenteert met trots haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as. Nadat de partij eerder al een conceptversie naar buiten bracht om met de leden te bespreken, kunnen geïnteresseerden vanaf deze week het programma nu in de eindversie downloaden van de website van de Deventer sociaaldemocraten.

Het programma draagt de titel ‘Solidair & Verbonden’ en bevat de lokale standpunten van de partij over een uitgebreid palet aan onderwerpen. Centraal staan in het programma de punten rond werkgelegenheid en goed sociaal beleid in Deventer. Hierbij moet de gemeente in de komende jaren een belangrijke bondgenoot zijn van inwoners. Het belang van inwoners moet voorrang te krijgen boven de belangen van grote organisaties en instituties. Dat vraagt om een niet-dominante lokale overheid die samen met inwoners werkt aan een sociale en leefbare samenleving.

Het programma gaat ook in de verschillende nieuwe zaken die de gemeente in de komende jaren op het gebied van arbeid, zorg en jeugdzorg overgedragen krijgt vanuit het Rijk. Dat vraagt volgens de PvdA om een politiek die keuzes durft te maken.

PvdA-lijsttrekker Jan Jaap Kolkman: “We moeten zorgen dat mensen die nu geen werk hebben, snel weer werk krijgen en dat we de zorg dichtbij en bereikbaar voor iedereen organiseren. Niemand mag buiten de boot vallen. De
keuzes die daarvoor nodig zijn vragen om een politiek die niet wegloopt maar die handelt. Zoals de PvdA dat doet.”

Enkele punten uit het programma zijn:

  • Een voortzetting van de aanval op armoede. Snellere schuldhulpverlening om erger te voorkomen bij mensen;
  • Aanbestedingen vanuit de gemeente worden alleen nog gegund onder voorwaarde dat een deel van aanneemsom gebruikt wordt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Op die manier houden of krijgen deze mensen een plek op de arbeidsmarkt;
  • Een verruiming van de mogelijkheden voor particuliere initiatieven voor kinderopvang, binnen de voorwaarden van o.a. veiligheid;
  • Bewoners moeten meer invloed krijgen op de besteding van middelen in hun wijk of buurt, bijvoorbeeld via de zogenaamde burgerbegroting.
  • Er komen meer woningen in het middensegment huur en koop bestemd voor huishoudens met een inkomen van € 33.000 – € 44.000, die nu de laagste slagingskansen hebben op de woningmarkt;
  • De wijkagent speelt een centrale, zichtbare rol en krijgt meer mogelijkheden om zich daadwerkelijk met de dagelijkse gang van zaken in de openbare ruimte te bemoeien. Administratieve werkzaamheden hebben een lagere prioriteit.
  • De fietsvriendelijkheid in Deventer krijgt opnieuw prioriteit. Ster-en snel-fietsroutes worden verder uitgebreid. Betegelde fietspaden worden geasfalteerd.