Raadslid / Lijstduwer #26

Bep Spa

Portefeuille: Bestuur, organisatie, veiligheid, sport en cultuur

Overig:
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
– lid van het raadspresidium

Wijkraadslid:
Centrum