Verkiezingen

DEVENTER WERKT STERK & SOCIAAL
Stem 19 maart Partij van de Arbeid

De Partij van de Arbeid werkt aan het Deventer van morgen. Waar jong en oud kunnen meedoen, een baan hebben met een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de benodigde zorg krijgen. Waar banken, woningcorporaties en zorginstellingen dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan zichzelf.

Voor dat Deventer is een politiek nodig die niet wegloopt maar samenwerkt en keuzes durft te maken. Een politiek die zich niet blind staart op het eigen gelijk maar zich bereid toont om Deventer daadwerkelijk verder te helpen. Zodat mensen die thuiszitten straks weer een baan krijgen. Zodat de noodzakelijke zorg beschikbaar is en betaalbaar blijft en iedereen goed en betaalbaar kan wonen. En waarbij de rekening van de crisis eerlijk wordt verdeeld.

De gemeente krijgt vanaf komend jaar de verantwoordelijkheid voor nieuwe belangrijke taken op het gebied van werk en zorg. Om een sociale en realistische invulling van de keuzes voor komende jaren mogelijk te maken, doet het er op 19 maart as. meer dan ooit toe wie in uw gemeente de besluiten neemt in de komende jaren. Er is een politiek nodig die pal staat voor de zekerheid van goede zorg en voor een buurt waar iedereen zich thuis voelt.

3 kernpunten van de PvdA: Werk, Welzijn en Wonen

  1. Werk, werk, werk in Deventer. In economisch moeilijke tijden staan banen onder druk. Met het oog op werkgelegenheid moet de gemeente op verantwoorde wijze blijven investeren in stad en buitengebied. In de komende jaren zullen we vechten voor behoud van bedrijven in Deventer. Deventer moet op de kaart blijven staan als een aantrekkelijke gemeente  met goede vestigingslocaties voor bedrijven en voor het de beschikbaarheid van kwalitatief goede arbeidskrachten. Elke kans en elk talent in Deventer zal worden benut. Dat vraagt om een meedenkende, lef tonende gemeente die haar rol oppakt om te zorgen dat mensen opgeleid worden, dat bedrijven een plek vinden en regels geen onredelijke obstakels opleveren.
  2. Zorg in de buurt en voor elkaar. De eigen huisarts of wijkverpleegkundige in de buurt, dat is wat mensen willen. En als ze hulp nodig hebben, willen ze liefst zo lang mogelijk thuis blijven in hun vertrouwde omgeving. Omringd door de mensen van wie ze houden, zonder ze tot last te zijn. De PvdA wil goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. Dat is thuiszorg zonder stopwatch. Dat is de wijkverpleegkundige
    in een nieuw jasje. Met professionele zorgverleners voor het wassen, opstaan en de medische hulp. Met een rol voor familie en vrienden in de huishouding en voor alledaagse klussen. Omdat het prettiger is en  goedkoper. Omdat we zo garanderen dat goede en betaalbare zorg voor iedereen een recht blijft. Vandaag en morgen.
  3. Grip op uw buurt. De leefomgeving is van groot belang voor bewoners om zich thuis en veilig te voelen in Deventer. Veel mensen zetten zich in om de buurt netjes te houden en de buren te helpen als dat nodig is. De PvdA heeft vertrouwen in die kracht van de buurt en geeft bewoners meer invloed op de besteding van de beschikbare middelen voor hun wijk. De PvdA geeft ruimte aan bewoners om zelf aan de slag te gaan. Belemmeringen vanuit de gemeente moeten worden opgeheven. Dat gaan we organiseren.

En verder o.a.:

  • De aanval op armoede wordt  verder versterkt. Niemand mag geïsoleerd raken door armoede. Geen wachtlijsten meer bij schuldhulpverlening
  • Wijkvoorzieningen, zoals buurthuizen, zijn essentieel. De PvdA ondersteunt initiatieven van bewoners om die voorzieningen open te houden.
  • Asociaal gedrag wordt  aangepakt. We willen voldoende wijkagenten, die bewoners kennen en aanspreken. We zetten ons in voor voldoende handhavers om het vuil op straat en overlast door kamerverhuur aan te pakken.
  • Bewoners krijgen mogelijkheden voor leuke, creatieve invullingen voor braakliggende terreinen in de wijk.
  • Leegstand wordt aangepakt door meer mogelijkheden voor alternatief gebruik, zoals wonen of werkruimtes voor zelfstandigen.

Stem 19 maart PvdA voor een sterk & sociaal Deventer

Lees ook ons verkiezingsprogamma:
Solidair & Verbonden – Verkiezingsprogramma PvdA Deventer – mrt. 2014