2. Versterking van de werkgelegenheid.

Op verantwoorde wijze blijven we investeren in Deventer voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug naar Deventer. De PvdA heeft de afgelopen jaren ook succesvol voorstellen gedaan over versterking van de samenwerking gemeente en bedrijfsleven om Deventer steviger op de kaart te zetten en om de binnenstad te versterken.

  • Lees hier meer over het voorstel ‘De Handen Ineen’ voor de versterking van de lokale werkgelegenheid.
  • Lees hier meer over het binnenstadsmanifest dat de PvdA met D66 opstelde voor versterking van de binnenstad als belangrijke plek voor ondernemerschap, werkgelegenheid, ontspanning en wonen.
  • Er is geïnvesteerd in de doorstart van het leegkomende Akzo-terrein om nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid te realiseren. Een impuls van ca. 300 nieuwe banen. Lees hier meer.
Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest