Werk, werk en werk.

Op verantwoorde wijze blijven investeren in Deventer voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug naar Deventer.