Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen van de grond laten komen.

De PvdA-fractie wil graag dat tijdelijk gebruik van langdurig braakliggende terreinen meer van de grond komt. Op dit moment liggen er in Deventer meerdere stukken grond ongebruikt bij omdat ontwikkelingen vast zijn gelopen. Daarom heeft PvdA-raadslid Rob de Geest namens zijn fractie een initiatiefnota opgesteld. Hierin doet de fractie de gemeente suggesties om nadrukkelijker te stimuleren dat eigenaren en bewoners tot elkaar komen voor tijdelijke oplossingen bij braakliggende terreinen. Lees hier meer en download de initiatiefnota