5. Onderwijs

Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat evenals inzet op meer stageplekken , ook bij de gemeente.

De fractie zette zich o.a. in voor:

  • Huisvesting VMBO EHL: o.a. de PvdA zette zich in voor nieuwbouw van het belangrijke vmbo-onderwijs (Locatie Saltink) in Deventer. Een voorstel voor een reservering van middelen werd aangenomen door de raad. Lees hier meer.
  • Behoud Looschool Bathemn. De PvdA zette zich in voor het ondersteunen en adviseren van ouders in hun strijd voor het openhouden van de Looschool in Bathmen, die dicht moest ivm het te lage leerlingenaantal. Dat lukte de ouders.
  • Stageplekken. 1 op 10. De gemeente geeft goede voorbeeld en heeft op elke 10 medewerkers 1 stagair in de organisatie ( op verschillende niveaus). Het is steeds vinger aan de pols houden of dit zo blijft maar dit komt voort uit een initiatief van de PvdA.
  • Tegengaan voortijdig schoolverlaten. De PvdA zat bovenop het tegengaan en terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters, leerlingen die stoppen zonder diploma.
  • Milieueducatie. Ook zette de fractie zich in voor behoud van de de Ulebelt op de Vijfhoek, als belangrijke voorziening voor milieu-educatie en als stedelijke kinderboerderij. Lees hier meer en hier.