Grip op uw buurt.

Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen. Er wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in wijken waar bewoners hier serieuze initiatieven voor opzetten.