Grip op uw buurt.

  • Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen, o.a. via een burgerbegroting.
  • Herinvesteren in de kwaliteit van straten en wijken (groenonderhoud en openbare ruimte). Hier is op voorstel van o.a. de PvdA al een begin mee gemaakt.
  • Er wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in wijken waar bewoners hier serieuze initiatieven voor opzetten. dat is belangrijk voor de wijk en haar inwoners.
  • De PvdA-fractie wil graag dat tijdelijk gebruik van langdurig braakliggende terreinen meer van de grond komt. Op dit moment liggen er in Deventer meerdere stukken grond ongebruikt bij omdat ontwikkelingen vast zijn gelopen. Daarom heeft de PvdA daar enkele jaren gelden een initiatiefnota voor opgesteld. Dit is de basis voor veel initiatieven vanuit de wijk.