De volle inzet op leegstand.

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer nadrukkelijk aan de slag gaat met de forse leegstand van kantoorruimte in Deventer. Er moet meer werk gemaakt worden van functieverbreding en transformatie van langdurig leegstaande kantoren, bijvoorbeeld voor woonruimte of bedrijfsruimte voor kleine zelfstandigen. De fractie heeft hiervoor in 2012 een initiatiefvoorstel door de raad laten aannemen die als basis dient voor de gewenste aanpak van leegstand. Klik hier voor meer informatie en de initiatiefnota: de volle inzet op lege kantoren