9. De volle inzet op leegstand.

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer nadrukkelijk aan de slag gaat met de forse leegstand van winkel- en kantoorruimte in Deventer.

  • Winkelleegstand: de PvdA deed met D66 en Gl een voorstel voor een leegstandsverordening om meer met leegstand te kunnen doen. Dit voorstel is nog in behandeling bij de raad. Lees hier meer
  • Kantoren: Functieverbreding en transformatie van langdurig leegstaande kantoren is wenselijk, bijvoorbeeld voor woonruimte of bedrijfsruimte voor kleine zelfstandigen. Hier is de afgelopen meer mee gedaan in Deventer, o.a. n.a.v een initiatiefvoorstel van de PvdA  dat als basis diende voor de gewenste aanpak van leegstand. Klik hier voor meer informatie en de initiatiefnota: de volle inzet op lege kantoren