4. Wonen in een schone, veilige buurt.

Het is belangrijk dat mensen er zeker van kunnen zijn dat er binnen redelijke termijn een betaalbare woning beschikbaar is, passend voor zowel lagere als hogere inkomens. Daarom moeten we de komende jaren goede afspraken met woningcorporaties blijven maken over beschikbaarheid en betaalbaarheid. Waar er in de voorgaande jaren is doorgebouwd in een groeiende gemeente, blijven we dat doen. Dat doen we door het bouwen van woningen voor verschillende doelgroepen passend bij hun behoefte, van jong tot oud.

We gaan meer inzetten op handhaving van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast in de buurt. We verstevigen het aantal wijkagenten per wijk (1 per 5000 inwoners). Er wordt meer geïnvesteerd in de openbare ruimte en groenonderhoud, bezuinigingen worden teruggedraaid.

  • De PvdA maakte met succes een eigen initiatiefvoorstel voor het behoud van een deel van het oude Pothoofd / Sluiskwartier, waar eerst sloop dreigde voor parkeerplaatsen. Dit gebied wordt nu herontwikkeld voor wonen/werken met een mooie combi van oud en nieuw (lees hier meer)
  • Door een voorstel van o.a. de PvdA komt er meer capaciteit voor handhaving op overlast in de wijk (lees hier meer);
  • de PvdA stelde daarnaast een pilot gedragsverandering van overlastgevende wijkbewoners voor, incl. bijbehorende extra handhavingscapaciteit. Dit kreeg de steun van een meerderheid.
  • Eerdere bezuinigingen op groenonderhoud en onderhoud openbare ruimte worden door een voorstel van PvdA en CU voor een belangrijk deel teruggedraaid. Er wordt weer meer geïnvesteerd vanaf dit jaar en daar gaan we mee door. (Lees hier meer)
  • De PvdA wil de hoeveelheid zwerfafval in wijken fors gaan terugdringen, dat vraagt o.a. om voldoende bakken met capaciteit, handhaving waar nodig en een lobby voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes waar nu landelijk aan gewerkt wordt.