De schone, veilige buurt.

We gaan meer inzetten op handhaving van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast in de buurt. Per 5000 inwoners komt er 1 wijkagent.