De jeugd een plek.

We behouden de speelplekken in de wijken en ook milieucentrum / kinderboerderij De Ulebelt blijft behouden. Ook voor de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn binnen en buiten.

  • Inzet van de fractie heeft er o.a. voor gezorgd dat het merendeel van de speelpekken in wijken behouden bleven. Lees hier meer over het behoud en beheer van deze plekken.
  • Ook zette de fractie zich in voor behoud van de de Ulebelt op de Vijfhoek, als belangrijke voorziening voor milieu-educatie en als stedelijke kinderboerderij. Lees hier meer en hier.
Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest