Door Rob de Geest op 20 februari 2013

Zorgen over financiële positie DRTV

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de zorgwekkende financiële positie van Deventer RTV, de lokale publieke omroep. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Bep Spa maken zich zorgen over de toekomst van de omroep in de huidige vorm.

“Uit zowel de mededeling als het jaarplan komt duidelijk naar voren dat de financiële situatie bij de lokale publieke omroep zorgwekkend is en er zijn bij ons gerede twijfels over de mate waarin de organisatie in staat is om de continuïteit en kwaliteit van de omroep te waarborgen” aldus PvdA’ers De Geest en Spa.

De raadsleden willen dan ook duidelijkheid van het college over de financiële situatie en het perspectief van de omroep. Zo vragen zij o.a. hoe het college de huidige positie van DRTV
inschat, o.a. als gevolg van de forse verliezen van de voorbije twee jaren en het putten uit de reserves van de organisatie.

Daarnaast wil de fractie weten waar zij het nog te ontvangen meerjarenperspectief van de omroep op gaat beoordelen. Ook vragen ze of er gewerkt wordt aan scenario’s indien de huidige organisatie in het geval de huidige organisatie van Deventer RTV toch op enig moment te weinig toekomst of financiële slagkracht heeft om aan haar
verplichtingen te voldoen.

Download de schriftelijke vragen >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest