Door Jantine Sijbring op 6 juni 2017

Zorgen over exploitatie buurthuizen

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuizen als belangrijke voorzieningen in de verschillende Deventer wijken.  In bijna alle gevallen wordt het gebouw gehuurd van de gemeente tegen aanzienlijke (commerciële) huurprijzen. Het blijkt een enorme opgave voor de besturen met vrijwilligers om deze huur op te brengen uit de verhuur van ruimtes en de inkomsten vanuit de bar. Zeker als daarnaast ook nog het salaris van een beheerder, de schoonmaak, de energiekosten etc. moeten worden betaald.  PvdA-raadslid Jantine Sijbring stelt daarom vragen aan het college van B&W.

Al enkele jaren geeft de gemeente Deventer geen exploitatiesubsidie meer aan Raster voor het in stand houden en aansturen van buurthuizen. Dat heeft geleid tot een aantal initiatieven van bewoners en sociaal ondernemers om zelf in hun buurt aan de slag te gaan. Voorbeelden van zulke, door bewoners gerunde buurthuizen zijn het Huis van de Wijk (Rivierenwijk), Villa Voorstad (Voorstad Oost), De Fontein (Colmschate Zuid), buurthuis De Vijfhoek en de Elegast (Keizerslanden). Het aanbod en de mogelijkheden van deze voorzieningen voor wijkbewoners lijken te voorzien in een behoefte.

De gemeente heeft belang bij het voortbestaan van deze wijkvoorzieningen, bijvoorbeeld omdat er in deze buurthuizen voorliggende voorzieningen worden aangeboden in het kader van de preventiedoelstellingen van de WMO. Daarom wil de PvdA-fractie graag op korte termijn goed inzicht krijgen in de exploitatie en het functioneren, zodat er tijdig nagedacht kan worden over maatregelen, wanneer dat nodig is.

De fractie wil o.a. van het college van B&W weten hoe zij tegen de zorgen aankijkt wat betreft het voortbestaan van buurthuizen, vanuit de kosten die zij maken door hoge huren en de overige kosten en de beperkte inkomsten. Daarnaast wil de fractie van B&W weten of zij een goed beeld heeft van het functioneren van deze buurthuizen en van eventuele financiële situaties per buurthuis.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring