Zorgen over begeleiding kwetsbare jongeren naar werk

Door Rob de Geest op 24 juli 2018

Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Job-coaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, maar als het aan het kabinet Rutte III ligt verandert dit.

Staatssecretaris Van Ark (VVD) hanteert namelijk het principe van op=op. Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen, mede door de Nederlandse regering, muurvast zitten. De consequenties zijn dan ook niet mals: de komende drie jaar is er daardoor geen geld voor begeleiding, job-coaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning.

PvdA-raadsleden Rob de Geest en Anke Hamstra stelden hier recent schriftelijke vragen over aan het college van B&W. De PvdA Deventer wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Het hanteren van een een op=op-houding door de Rijksoverheid is bij een succesvolle regeling zoals deze is dan ook niet acceptabel.

De PvdA-fractie wil o.a. weten of er, door het wegvallen van deze middelen en deze kabinetskeuze, jongeren zijn in Deventer die niet meer naar werk worden begeleid. Ook wil de fractie weten wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor Deventer en de regio. De fractie vraagt de gemeente zich in te spannen voor behoud van begeleiding naar werk voor deze jongeren en om ook te kijken of dit bijvoorbeeld samen met de provincie opgepakt kan worden. Lees hier de vragen van de fractie.

 

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest