Door Jantine Sijbring op 5 juli 2015

Zicht op woonlasten

De gemeente Deventer gaat op voorstel van PvdA en D66 een woonlastenmeter introduceren, een online tool voor bewoners om te zien hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen en hoe de opbouw eruit ziet. De gemeente Nijmegen introduceerde dit instrument eerder via een website en biedt hiermee inwoners informatie over soorten belastingen, gevolgen van tariefsaanpassingen en de opbouw van tarieven.

De motie die o.a. ingediend werd door PvdA-raadslid Jantine Sijbring werd met zeer ruime steun aangenomen in de raad. De gemeente gaat nu ook een dergelijke online meter uitwerken en zorgt dat dit werkt voordat inwoners hun aanslagen lokale heffingen 2016 hebben ontvangen. Bewoners zullen tegen die tijd actief informatie ontvangen over de invoering en mogelijkheden van deze woonlastenmeter.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring