Werkmakelaar-Oost, een drama voor betrokken medewerkers

Door Jantine Sijbring op 30 juni 2018

Afgelopen maanden is er veel gesproken over Werkmakelaar-Oost, een werkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat in juni definitief failliet ging. Niet alleen ging het bedrijf failliet, met gevolgen voor de verschillende mensen die daar werkzaam waren maar er waren ook klachten van medewerkers over de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf

Het bedrijf vestigde zich in 2016 in Deventer en kreeg subsidie om mensen, die al lange tijd in de bijstand zaten, in dienst te nemen. Hier ging dan eerst een proefperiode aan vooraf. De nood voor dergelijke constructies om mensen aan het werk te helpen was en is hoog: in Deventer liep de teller aan bijstandsgerechtigden op dat moment over de 3000 personen. Constructies zoals die met Werkmakelaar-Oost kunnen mensen weer perspectief op vast werk en inkomen geven. Het eerste subsidiejaar werd afgesloten met een positief resultaat en 50 mensen aan het werk. Helaas ging er bij dit bedrijf echter veel mis, ontstonden er financiële problemen, eindigend in een faillissement en waren er de nodige klachten van medewerkers.

PvdA-wethouder Kolkman gaf in de raad van 27 juni jl. tekst en uitleg over de komst van dit bedrijf naar Deventer en de afhandeling van klachten van medewerkers. Daarbij erkende hij ook ruimhartig dat er zaken niet goed zijn gelopen en dat daarbij aan verbetering moet worden gewerkt. “Het gaat hier over mensen en niet over stenen en dat maakt het extra spijtig dat er zaken niet goed zijn gegaan”, aldus Kolkman. Hij erkende dat hij en de gemeente hieruit wijze lessen hebben geleerd voor toekomstige vergelijkbare constructies om mensen aan het werk te helpen.

De werknemers die problemen ondervinden door dit faillissement zullen financieel ondersteunt worden en krijgen begeleiding naar ander werk. Ook wordt er nader onderzoek gedaan naar de ontstane problemen en de klachtenafhandeling bij dit bedrijf. De raad nam ook met algemene stemmen een motie aan waarin de opdracht voor een dergelijk onderzoek werd gegeven.

“Deze situatie kent uiteindelijk vooral verliezers en dan vooral de mensen die hier op een vaste baan hadden gehoopt. Dat gaat ons zeer aan het hart”, aldus PvdA-raadslid Jantine Sijbring tijdens het debat. Zij gaf ook aan kritisch te zijn op de wijze waarop Werkmakelaar-Oost kennelijk omging met en aankeek tegen medewerkers die vooral door hen als productiemiddelen leken te worden omschreven en niet als mensen met een ontwikkelingsvraag.

De PvdA-fractie steunde de motie voor verder onderzoek en diende een motie in met o.a. Gemeentebelang om bij toekomstig vergelijkbare constructies nog nadrukkelijker regie te voeren,en om zeker te zijn van bepaalde afspraken en prestaties, goede klachtenafhandeling en toezicht.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring