Vragen PvdA over daken woningen Colmschate met asbestdeeltjes

Door Rob de Geest op 2 januari 2019

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie waarin een 15-tal woningen in Colmschate verkeerd doordat er leisteentjes met asbestcement in hun daken verwerkt zit. Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat dit naar verwachting voor 2025 verwijderd moet zijn. Dit brengt hoge kosten en dus problemen voor deze bewoners met zicht mee. Zij trokken hierover eerder al aan de bel bij de raad en gemeente.

In oktober van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met wetgeving waardoor na 2024 asbestdaken verboden zijn, wat betekent dat eigenaren van panden met dergelijke daken voor die tijd tot verwijdering moeten overgaan. Dat is ook het geval bij de daken van enkele woningen (15 in totaal) op Groot Douwel (Grutto) waarbij in deze daken leisteentjes verwerkt zitten die 5 tot 10 procent aan asbest bevatten. De wetgeving ligt nu voor behandeling bij de eerste Kamer. Voor de zomer trokken bewoners hier al over aan de bel in de media.

De bewoners lopen nu tegen de forse problemen aan die deze aanstaande wetgeving met zich meebrengt voor hun woningen, gezien de aanwezigheid van een zeer klein percentage asbest in de leisteentjes in hun daken. Volgens de nieuwe wetgeving moeten asbesthoudende daken vanaf 31-12-2024 verwijderd zijn of van asbest ontdaan zijn. De vergoedingsregeling vanuit het Rijk die hierbij van toepassing is van €4,50 per m2 staat niet in verhouding tot de geschatte kosten van 235 tot 295 euro per m2. Overigens is deze pot leeg. Gelet op de grootte van de daken van deze woningen lopen de geschatte kosten voor verwijdering op tot €400.000 voor deze 15 woningen. Vereniging Eigen Huis schat dat er in Nederland 120.000 vergelijkbare problemen met dergelijke woningen zijn.

Bewoners lopen niet alleen tegen de forse kosten voor deze verwijdering aan maar ook tegen de dreigende handhaving door de gemeente als er niet verwijderd wordt. Bovendien tast deze problematiek de waarde en verkoopbaarheid van hun woningen aan als er niets wordt gedaan aan de daken. Het lenen van geld is niet alleen een belasting voor bewoners maar ook voor veel oudere bewoners niet mogelijk, aangezien banken daar terughoudend en vaak ook afhoudend in zijn.

De PvdA-fractie vraagt het college o.a. hoe zij deze situatie beoordeelt, waarbij deze bewoners grote kosten moeten maken voor de vervanging van hun daken voor 2025 en of de gemeente ook zicht heeft op de hoeveelheid huiseigenaren, naast de bewoners van de Grutto, waar dit probleem zich voordoet. Daarnaast vraagt de PvdA op welke wijze de gemeente de bewoners ondersteunt bij het vinden van een oplossing en of zij eventueel bereid is om een regierol op zich te nemen in deze ingewikkelde problematiek. Daarnaast wil de PvdA dat de gemeente zich sterk te maken richting de rijksoverheid en provincie maar ook via de VNG voor een meer toereikende vergoeding per m2 voor de verwijdering van asbestdaken bij wooneigenaren met leisteen.

Download hier de schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Rob de Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest