Vragen over subsidie online maaltijdbesteldienst Peeves

Door Rob de Geest op 31 augustus 2018

In recente berichtgeving in de Stentor komt naar voren dat ‘Peeves’, een lokaal opererend online bestelplatform voor maaltijden, een gemeentelijke subsidie van 25.000 euro heeft ontvangen voor ondersteuning richting de Deventer voedselbank. Een prestatie die tot nu toe niet door hen geleverd is. PvdA en GL stellen hier vragen over aan het college van B&W.

‘Peeves’ zou goederen en inkomsten opleveren voor de voedselbank via de bestellingen van maaltijden vanuit het online platform, dat is een onderdeel van hun concept. De voedselbank ontving tot op heden echter nog niks, wat de vraag oproept wat er met de subsidie is gebeurt. Voor de PvdA is het klip en klaar dat een afgesproken en niet geleverde prestatie moet leiden tot een terugvordering van de subsidie.

Het college van B&W heeft vorig jaar in het kader van armoedebestrijding een subsidie van 25.000 euro beschikbaar gesteld en dit toen aan de raad aangegeven. Het zou immers de voedselbanken kunnen voorzien van goede etenswaren die mensen meegeven en die dan bij de voedselbank terecht komen. Ook een deel van de opbrengsten van bestellingen zou richting de voedselbank gaan, dat zou naar verluidt tegen de 100.000 euro op moeten leveren. In reactie in de krant geeft de eigenaar van het bedrijf echter aan dat “de focus van het bedrijf momenteel ergens ligt” en dat men niet “vastzit” aan de voedselbank”, een verbazingwekkende reactie die veel vragen oproept.

De wethouder heeft al aangegeven bij een niet-geleverde prestatie over te zullen gaan tot terugvordering van de subsidie. Toch roept deze subsidie en het uitblijven van een prestatie nog de nodige vragen op over de subsidieverstrekking, de gemaakte afspraken etc. PvdA en GroenLinks hebben dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om opheldering te krijgen over deze subsidieverstrekking en de uitgebleven prestatie richting voedselbank.

Update: de vragen zijn ondertussen klip en klaar beantwoord door het college van B&W:
https://deventer.notubiz.nl/document/6831130/1/2018-09-19%201579%20Antwoordbrief%20vragen%20art%2046%20RvO%20GL%2BPvdA%20-%20Subsidieverlening%20Peeves

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest