Door Rob de Geest op 1 september 2015

Vragen over st. SAVO en beheer semi-openbare ruimte Oostrik

De PvdA-fractie wil duidelijkheid over de beheerstichting voor het onderhoud van verlichting, bestrating en riolering in de semi-publieke ruimte van de wijk ’t Oostrik. Ondanks signalen dat de stichting die dit beheer verzorgde vanwege verschillende problemen opgeheven zou worden, blijkt deze toch weer actief en verstuurt men facturen aan bewoners. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de ontstane onduidelijkheid.

In november 2014 deelde het college de raad mede dat de Stichting Voorzieningen Oostrik (SAVO) als beheerder van de de semi-openbare ruimte (deel van de bestrating, riolering en straatverlichting) in de wijk ’t Oostrik zichzelf na tientallen jaren zou opheffen. Deelnemers aan deze stichting zijn de woningeigenaren in deze wijk. Reden voor deze opheffing van de was onder andere het ontbreken van een verplichte financiële bijdrage aan de stichting voor bewoners waar dit niet in het koopcontract was vastgelegd en het gebrek aan bewoners die in het bestuur plaatsnamen.

“Voor ons geldt dat het nodig is om duidelijkheid te krijgen over het beheer in de semi-openbare ruimte, met het oog op leefbaarheid en veiligheid. Daarbij is het wel van belang dat de beheerstichting toekomstbestendig en stabiel is”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest n.a.v. de recente ontwikkelingen.

In 2013 leek er nog een doorstart mogelijk, in 2014 werd gemeld dat de stichting in 2015 definitief opgeheven zou worden en dat beheer van bepaalde zaken (zoals delen van verlichting) zou worden overgedragen van de stichting naar bewoners. De gemeente heeft eerder al aangegeven het totale beheer (en de forse kosten) niet over te kunnen nemen. Maar in de afgelopen zomermaanden ontvingen verschillende bewoners ineens weer facturen vanuit de SAVO voor hun jaarlijkse bijdrage, zo melden zij bij de PvdA-fractie.
“Bewoners kregen ineens ook met terugwerkende kracht facturen voor voorgaande jaren, waarvoor inning stopgezet leek door de aanstaande opheffing. Hier werden ook herinneringen en aanmaningen achteraan gestuurd naar bewoners door een nieuw interim-bestuur. Hiermee (b)leek de SAVO weer springlevend maar op een manier en met brieven en claims die bewoners onaangenaam verraste”, aldus De Geest.

Bij de PvdA-fractie roept dit verschillende vragen op. Zo wil de fractie weten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het opheffen van de SAVO en of de gemeente op de hoogte is van een doorstart met een nieuw (interim)bestuur. Ook de verouderde onderhoudsstaat van installaties en de mogelijk beperkte reserves van de stichting roepen vragen op. De PvdA wil ook weten welke rol het college voor de gemeente ziet om bewoners te ondersteunen in het realiseren van stabiel beheer van voorzieningen in de semi-openbare ruimte, zoals de noodzakelijke verlichting voor veiligheid in deze wijk.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest