Door Rob de Geest op 5 juni 2015

Vragen over huisafval in publieke afvalbakken centrum

De raadsfractie van de PvdA stelt vragen aan het college van B&W over de overvolle prullenbakken in het stadscentrum, waarbij deze op momenten vol lijken te zitten met afvalzakken met huisvuil van bewoners. PvdA-raadslid Rob de Geest kaart deze onwenselijke situatie aan na constatering dat veel publieke prullenbakken in de binnenstad overvol raken door de plaatsing van afvalzakken, die niet van binnenstadbezoekers of passanten afkomstig lijken te zijn. In de bakken zit afval van binnenstadshuishoudens, die huisafval bestemd voor de ondergrondse containers in de publieke bakken stoppen.

“Door de hoeveelheid afval die in deze bakken wordt gestopt, zitten deze vervolgens overvol, hetgeen een extreem slordige situatie in de binnenstad veroorzaakt. Dit lijkt geen toevallige situatie gelet op de hoeveelheid bakken die overvol zitten, ook op meerdere momenten. Na leging zitten er regelmatig weer nieuwe zakken in de volle bakken”, aldus De Geest.

Hij wil namens zijn fractie weten hoe het college deze situatie beoordeelt, waarbij bewoners op onredelijke, incorrecte wijze hun huisafval in of naast een publieke afvalbak in de binnenstad plaatsen om deze niet via een van de beschikbare ondergrondse containers aan te hoeven te bieden. Hij wil weten of het college de inschatting deelt dat dit ten dele voortkomt uit het feit dat veel binnenstadsbewoners – maar ook bewoners in hoogbouw in andere wijken – geen groene GFT-container kunnen hebben en daardoor op dergelijke wijze hun afval aanbieden.

“Het is een onwenselijke manier van afval aanbieden die voor de binnenstad een slecht aanzicht oplevert, evenals voor elke andere buurt waar dit mogelijk gebeurt,”, aldus De Geest. Hij wil dan ook weten van het college of zij inschatten of dit structureel gebeurt in de binnenstad en of dit in meer wijken op dergelijke wijze gebeurt.

Verder wil de PvdA weten welke oplossingsmogelijkheden het college eventueel heeft om bewoners tegemoet te komen om niet op deze wijze afval weg te hoeven gooien en welke mogelijkheden zij ziet om moedwillige misbruik van deze publieke afvalbakken aan te pakken.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest