Door Bep Spa op 3 augustus 2012

Vragen over glasverbod Deventer Op Stelten

PvdA-raadslid Bep Spa heeft in de raad mondelinge vragen gesteld aan het college van B&W over het abrupte glasverbod voor de Deventer horeca na 22 uur bij het evenement Deventer Op Stelten. De gemeente bepaalde kort voor het evenement dat er na 22 uur alleen nog maar drank in plastic mocht worden geschonken. Dit overviel de horecaondernemers en de aanleiding voor dit besluit bleef ook onduidelijk.

Zo wil de PvdA-fractie weten op welke gronden en aanleiding het glasverbod is ingesteld en waarom die op zo’n korte termijn zonder duidelijke communicatie is gedaan. “Er is zeer veel onbegrip over het tijdstip en het gebrek aan overleg bij ondernemers. Daar is duidelijkheid gewenst”, zo stelde PvdA’er Spa tijdens de raadsvergadering.

Burgemeester Heidema gaf aan dat de keuze voor het instellen van een glasverbod is gebaseerd op advies van de veiligheidsregio. Hij erkende dat dit rijkelijk is gedaan en dat de discussie hier eerder over gevoerd had moeten worden met de horeca. Hij deed de toezegging dat dit wordt meegenomen in een evaluatie die binnenkort volgt.
Daarin wordt ook gekeken naar het mogelijk vaker gelden van een dergelijk verbod bij evenementen. Dat zal dan wel met tijdig overleg gebeuren.

De PvdA-fractie heeft aangegeven die evaluatie af te wachten. Het college heeft toegezegd de raad hiervan op de hoogte te houden.