Door Jantine Sijbring op 24 november 2015

Vragen over dure ‘glossy’ voor ambtenaren

De fracties van PvdA, CDA en GB hebben de uitgave van een te luxueus glossy magazine voor alle gemeentelijke ambtenaren aangekaart. Het kostbare boekwerkje werd door de gemeente aan alle medewerkers aangeboden in verband met de aanstaande verhuizing naar het nieuwe stadskantoor.

Het glossy magazine betreft een full color uitgave met een dikke gelamineerde omslag en uitvouwbare pagina’s. Bovendien hebben de ontvangers de eigen voornaam in zilver op de voorzijde gedrukt gekregen. “De uitgave heeft de uitstraling van een geldverslindend, luxueus communicatiemiddel. Niet alleen kunnen er vraagtekens gezet worden bij de eventuele kosten van deze uitgave maar ook bij de zeer luxe uitstraling ervan en bij de noodzaak tot dit boekwerkje”., aldus PvdA-raadslid Jantine Sijbring samen met haar mede-vragenstellers.

In de discussie over het nieuwe stadskantoor hebben de financiën voor het project een nadrukkelijk stempel gedrukt op de beeldvorming. Vanuit de sobere en doelmatige inzet van financiële middelen die de raad altijd heeft benadrukt wordt er nu binnen het afgesproken budget een mooi gebouw neergezet. Bij die op soberheid en op besparing ingezette bouw passen geen exorbitante handelingen zoals deze glossy.

“Wij zien dan ook niet in waar dit boekwerkje toe dient en hoe het – nog los van de feitelijke kosten – bij kan dragen aan een project dat gericht is op kwaliteit, soberheid en doelmatigheid”, zo stelt Sijbring

De fracties gezamenlijk vragen gesteld aan het college van B&W. Daarbij willen ze weten wat de exacte kosten (naar verluid 13.500 euro) kosten, hoe deze uitgave past binnen de noodzaak tot soberheid in financieel krappe tijden en hoe dit zich verhoudt tot het beleid om juist steeds meer in te zetten op digitale communicatie vanuit de gemeente.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring