Vragen over afvalbakken centrum en dumping in wijken