Door Rob de Geest op 17 december 2016

Vragen over afvalbakken centrum en dumping in wijken

De PvdA-fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de nog steeds overvolle publieke afvalbakken in het stadscentrum en het dumpen van afval van afval in wijken. De fractie kaartte de onwenselijke manier van dumping van huisafval of ander afval eerder al via PvdA-raadslid Rob de Geest aan maar ziet nog geen verbetering. Daarom stelt De Geest het opnieuw aan de orde

Vorig jaar stelde de PvdA-fractie vragen over de overvolle prullenbakken in de binnenstad. Deze bakken in de openbare ruimte bleken zeer regelmatig overvol te zitten met afval van binnenstadsbezoekers maar ook met zakken met huisvuil van bewoners en ondernemers, zakken die vaak ook naast of op deze prullenbakken geplaatst zijn. Na leging raken veel van de bakken weer snel. Dit veroorzaakt het beeld van een verrommelde binnenstad, daar waar het stadscentrum juist als een van de visitekaartjes van Deventer dient te fungeren. Probleem is hier niet alleen de bomvolle bakken maar ook het feit dat de bakken onterecht gebruikt worden voor huisafval en afvalzakken, waarvoor deze bakken niet bedoeld zijn. De PvdA-fractie stelt vast dat dit probleem zich nog steeds voordoet.

Het college gaf vorig jaar in beantwoording op de vragen van de PvdA aan deze onwenselijke situatie te herkennen: er werd ontwijkgedrag van bewoners en/of ondernemers in de binnenstad waargenomen en er werd veel huisafval in de openbare afvalbakken aangetroffen. Daarbij gaf het college aan een besluit te gaan nemen over een voorstel rond een nieuwe ‘afvalbakkenstructuur’, waarbij ook aandacht zou zijn voor de grootte van de opening van de bakken om bepaald dumpgedrag te voorkomen. Tot op heden lijkt hier echter nog geen uitvoering aan gegeven te zijn.

Verder krijgt de fractie regelmatig melding van mensen die los van deze afvalbakken huisvuil of andere materialen achterlaten bij en naast containers. Een beruchte stortplaats in het centrum is bij de ondergrondse container in de Assenstraat, daar wordt regelmatig rotzooi achtergelaten, tot grote ergernis van omwonenden. Meldingen hiervan hebben nog niet geleid tot verbetering van deze situatie, zo lijkt het. Ook duurt het op sommige locaties soms enkele dagen om illegaal achtergelaten bijplaatsingen of materialen verwijderd te krijgen.

Lees hier de vragen van de PvdA-fractie >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest