Voortzetting deel vervoer PlusOV enige verantwoorde optie

Door Caroline Leget op 3 januari 2019

Eind december heeft de gemeenteraad besloten om toch door te gaan met een deel van dienstverlening door de vervoersorganisatie PlusOV. Het vraaggebonden vervoer (o.a. wmo-vervoer) wordt voortgezet, in tegenstelling tot het zogenaamde routegebondenvervoer (veelal leerlingenvervoer). Bij dat laatste vervoersonderdeel wordt de dienstverleningsovereenkomst door de gemeente beëindigd en wordt dit onderdeel opnieuw aanbesteed, los van PlusOV. In oktober had de raad een eerder besluit genomen om geheel met de samenwerking met PlusOV te stoppen vanwege de ontevredenheid over de uitvoering en organisatie, met name van het routegebonden leerlingenvervoer.

Dit besluit betrof toen de gehele samenwerking met PlusOV maar voor het vraaggebonden vervoer bleek dit toch niet verantwoord te zijn, als gevolg van het onverwachte en latere besluit van alle andere deelnemende regiogemeenten juist wel met dit onderdeel door te gaan. Daardoor zou Deventer dit vervoersdeel als enige gemeente anders en zelf moeten organiseren. Dat zou ook flinke risico’s met zich mee kunnen brengen voor het opnieuw opzetten van dit vervoer voor mensen met een zorgindicatie. Het bood ook geen garanties voor verbetering van de kwaliteit die we willen voor dit vervoer.

De PvdA-fractie vindt het van groot belang dat de kwaliteitsverbetering die verwacht werd bij een nieuwe start, ook tot stand komt in de verlengde samenwerking met PlusOV, ook voor dit vraagebondendeel. De PvdA heeft daarom in deze raadsvergadering samen met D66, ChristenUnie en GroenLinks een motie ingediend waarmee o.a. randvoorwaarden voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering zijn meegegeven aan het college van B&W In deze motie is tevens meegenomen dat PlusOV een klankbordgroep voor Deventer gebruikers/ betrokkenen opricht en regelmatig overleg met chauffeurs organiseert.

 

Caroline Leget

Caroline Leget

Over Caroline: Vanuit het onderwijs, waar ik een aantal jaren als groepsleerkracht verbonden ben geweest aan een basisschool, heb ik de overstap gemaakt naar een managementfunctie in de kinderopvang. Met veel enthousiasme heb ik steeds, en nu nog, in verschillende leidinggevende functies gewerkt binnen de sectoren Welzijn en Kinderopvang. Wordt gelukkig van: De verbondenheid tussen

Meer over Caroline Leget