Door Rob de Geest op 4 maart 2014

Voetgangerstunnel NS-station moet open blijven

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over door NS geplande afsluiting van de voetgangersdoorgang in het station. PvdA-raadslid Rob de Geest wil duidelijkheid van het college over de plannen van NS en de gesprekken met de gemeente. De PvdA is groot tegenstander van afsluiting van deze belangrijke doorgangsroute van Voorstad naar het centrum.

In de Volkskrant van 28 febr. jl. kwam naar voren dat NS komend jaar tempo wil gaan maken met afsluiting van diverse stations met OV-chipkaartpoortjes, waaronder mogelijk Deventer. Ook een recente nieuwsbrief van NS gaf al aan dat men een proef start op station Woerden om reeds geplaatste poortjes nu ook te gaan sluiten en daarmee dus de doorgang. Verschillende gemeenten in Nederland verzetten zich tegen de afsluiting van publieke doorgangsroutes van de ene kant van de stad naar de ander.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “deze voetgangerstunnel is een belangrijke route voor veel bewoners van voorstad om richting centrum te gaan en weer terug. De gemeente moet zich blijven verzetten tegen dit onnodige en onwenselijke NS-plan, desnoods via juridische stappen”.

De PvdA wil van het college weten hoe het contact recent met NS over deze plannen is verlopen en hoe zij het forse tempo van NS beoordeelt. Daarnaast wil de PvdA weten hoe de bundeling van krachten met andere vergelijkbare gemeenten verloopt. De Geest wil namens de PvdA-fractie verder de garantie dat het onwenselijke NS-plan voor afsluiting van de voetgangerstunnel niet uitgeruild wordt tegen andere onderwerpen waar de gemeente op dit moment met de NS te maken heeft.

Download hier de schriftelijke vragen >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest