Door JanJaap Kolkman op 17 januari 2014

Vestia mag bewoners Corel niet in de steek laten!

De Partij van de Arbeid is verontwaardigd over de situatie waarin de oudere bewoners van zorginstelling Corel zijn beland. Woningcorporatie Vestia komt afspraken m.b.t. leegstand, veiligheid en technische voorzieningen in het gebouw, voor de nu nog achtergebleven bewoners niet of onvoldoende na. Dit zorgt voor veel ongerustheid onder bewoners en hun families. Veel bewoners zijn recent al verhuisd door Corel naar andere locaties maar nog enkele bewoners zijn achtergebleven. PvdA-lijsttrekker Jan Jaap Kolkman: “Vestia moet haar afspraken nakomen en heeft als verhuurder ook een plicht richting deze mensen.”

Ook binnen de gemeenteraad zijn al vragen gesteld richting het College van B&W. Ook al is de gemeente geen directe partij in de relatie tussen Corel en Vestia, verschillende partijen vroegen het college hierin een duidelijk signaal af te geven richting Vestia. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “het kan niet zo zijn dat Vestia niet aangesproken wordt door de gemeente op haar houding. Als ze die niet veranderen moet er een stevig signaal komen richting minister over deze corporatie, die haar zorgplicht naar huurders verzaakt”

De PvdA vindt dat de gemeente bewoners kan ondersteunen bij eventuele juridische stappen richting Vestia, indien die geen verbetering in de woonsituatie aanbrengen voor de
resterende bewoners. De PvdA kan bewoners zelf ook adviseren en ondersteunen vanuit haar lokale ombudsteam, als zij dat willen. Komend weekend volgt een gesprek tussen onder meer PvdA’er Jan Jaap Kolkman en bewoners en hun familie omtrent de actuele situatie bij de woningen.

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Jan Jaap Kolkman was wethouder vanaf 14 mei 2014 tot 27 februari 2019. Vanaf deze datum is hij raadslid en lid van de PvdA-fractie. Twitter: @janjaapkolkman Facebook: janjaap.kolkman  

Meer over JanJaap Kolkman