Versterking lobby voor spoorverdubbeling Olst-Deventer

Door Rob de Geest op 12 januari 2018

Het is de hoogste tijd voor een versterking van de lobby voor spoorverdubbeling tussen Zwolle en Deventer. Dat vinden de fracties van de Partij van de Arbeid in Deventer, Zwolle en Provinciale Staten. Nu het rijk extra middelen vrijmaakt voor investeringen in het spoor moeten beide steden én de provincie alles op alles zetten op de verdubbeling van de rails tussen Olst en Deventer voor elkaar te krijgen. De PvdA-fracties slaan de handen ineen om de al jaren slepende discussie over een betere spoorverbinding en nieuwe stations tussen Zwolle en Deventer in een stroomversnelling te brengen.

Nieuwe stations
“Er wordt in onze steden al jaren gesproken over nieuwe stations in de stadsdelen Zwolle-Zuid en Deventer-Noord,” zeggen fractievoorzitters Rob de Geest (Deventer) en Jan Slijkhuis (Zwolle). “De trein rijdt daar bij veel inwoners bij wijze van spreken voor de deur langs. De nieuwe stations die mogelijk worden door de spoorverdubbeling brengen het OV voor veel meer mensen binnen handbereik. Daarom willen we dat de bestuurders van de gemeenten en de provincie nu samen in actie komen.”

Flessenhals
Hans Nooter van de PvdA-Statenfractie voegt daaraan toe: “De flessenhals Olst-Deventer schaadt de punctualiteit en de snelheid van het treinverkeer tussen Zwolle en Deventer en verhindert de bouw van de twee nieuwe stations. Rapporten uit 2015 en 2017 over verbetering van de spoorverbinding spreken elkaar tegen als het gaat over noodzaak en kosten. Het laatste rapport lijkt gebaseerd te zijn op aannames die de kosten alleen maar verhogen. Dat gaan we volgende week in de Statencommissie aan de orde stellen. Er moet juist werk gemaakt worden van de verbetering.”

De PvdA-fracties hebben via schriftelijke vragen de college’s van B&W opgeroepen om zich hard te maken voor de spoorverdubbeling.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest