Door Rob de Geest op 6 februari 2013

Verdiepte parkeerkelder Nieuwe Markt niet vanzelfsprekend

Bij de vaststelling van het nieuwe parkeerbeleidsplan 2013 heeft de raad een amendement van PvdA-raadslid Rob de Geest aangenomen. Met dit amendement, ingediend samen met GL, CU en SP, is een toekomstige half verdiepte parkeergarage op de Nieuwe Markt in de toekomst vanzelfsprekend. Eerder stond in het beleidsplan opgenomen dat er in de toekomst een half verdiepte parkeergarage op dit plein is voorzien. De raad wil eerst meer informatie en alternatieven voor een dergelijke keuze zo stellig gemaakt kan worden.

Eerder was de PvdA-fractie al kritisch op deze mogelijke parkeervoorziening omdat veel zaken ruimtelijk, verkeerskundig en financieel nog niet helder zijn gemaakt. Toch werd
er op momenten al voorgesorteerd op deze optie. Er zijn echter meerdere plannen om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor parkeerders en hierbij moeten de financiële aspecten eerst goed afgewogen worden. Het PvdA-amendement doet hiermee recht aan de gevraagde terughoudendheid vanuit de raad.

Het college deed daarnaast de toezegging aan PvdA-raadslid De Geest dat zij de raad zo snel mogelijk zal informeren over toekomstige plannen voor de Noorderberggarage en een in de toekomst geplande parkeervoorziening in het Sluiskwartier. Hierbij kan de raad dan ook de noodzakelijke investeringen en de mogelijkheden voor deze parkeervoorzieningen in het centrum in relatie tot elkaar bekijken.

Met een ruime meerderheid van de raad werd amendement op het parkeerbeleidsplan van PvdA, GL, CU en SP rond het parkeren op de Nieuwe Markt aangenomen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest