Uit de Kunst – Initiatiefnota PvdA-fractie Deventer – februari 2014