Door Rob de Geest op 13 februari 2014

‘Uit de Kunst’: een ander en effectiever graffitibeleid

De PvdA-fractie in Deventer stelt een alternatief en effectiever graffitibeleid voor in Deventer. PvdA-raadslid Rob de Geest bepleit in een initiatiefnota getiteld ‘Uit de Kunst’ een andere opzet waarin ingezet wordt op meerdere sporen: namelijk stevige handhaving, meer ruimte voor kunstzinnige graffitiuitingen en een gecombineerde, effectievere schoonmaak. In de gemeente Leeuwarden is dit beleid enkele jaren geleden opgezet, met goede resultaten in het beheersen van de overlast door graffiti. Meerdere gemeenten hebben dit voorbeeld al gevolgd. De PvdA-fractie stelt voor dat ook in Deventer hierop wordt ingezet.

De Geest: “Waarom het wiel opnieuw uitvinden als die uitvinding ergens anders al is gedaan. En dan ook nog op een effectieve en efficiënte wijze. Ook in Deventer ondervinden we last van vandalisme door graffiti. Ruimte bieden aan de kunstzinnige vormen, gecombineerd met een harde aanpak van ongewenste graffiti blijkt in de praktijk dat de overlast afneemt.”

De Geest is enige tijd geleden met zijn fractiegenoot Patrick Kemperman op werkbezoek geweest naar Leeuwarden om de resultaten daar zelf te bekijken. Het beleid in Leeuwarden kreeg vorm via gedoogplekken in de hele stad waarop een georganiseerd graffitiforum met kunstenaars graffitikunst mag aanbrengen. Op andere plekken is het nog steeds niet toegestaan, tenzij een eigenaar toestemming geeft voor een kunstproject op zijn bezit. Illegaal aangebrachte graffiti wordt hard aangepakt en effectief schoongemaakt door één schoonmaakorganisatie voor de hele stad. De samenwerking met de graffitikunstenaars zorgt ervoor dat de graffitiwereld aanspreekbaar is en dat er ook de nodige onderlinge controle is om de afspraken na te komen.

N.a.v. het werkbezoek en gesprekken met mensen uit de lokale graffitiscene heeft de PvdA-fractie het college van B&W gevraagd of zij deze werkwijze voor Deventer zien zitten. Ondanks de positieve reactie heeft het college hier geen verdere uitvoering aan gegeven omdat het meende hier de financiële middelen voor te hebben.

Deze nieuwe werkwijze kan volgens de PvdA-fractie op verschillende manieren kostenneutraal worden ingevoerd,samen met de graffitikunstenaars. Dat kan al doordat de schoonmaak nu versnipperd plaatsvindt. Samenwerking en concentratie van de schoonmaakwerkzaamheden kan op termijn financiële voordelen opleveren ten opzichte van de hoge kosten waar in Deventer nu al sprake van is.

“Deze werkwijze heeft in Leeuwarden niet alleen een daling van de overlast door graffiti met zich meegebracht maar het is ook een kunstzinnige en kleurrijke impuls voor deze stad. Tegen menig gevel tref je nu prachtige afbeeldingen aan. Dat mag in Deventer navolging krijgen”, aldus De Geest.

Download de PvdA-initiatiefnota >>>

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest