Door Redactie op 17 november 2014

Thema-avond Zorg op 17 nov. jl.

De thema-avond Zorg van de PvdA Deventer, die eerder in oktober door omstandigheden verplaatst moest worden, vond plaats op maandag 17 november jl. De bijeenkomst werd gehouden in Kunstencentrum De Leeuwenkuil, in de Deventer binnenstad. Centraal op deze avond stonden de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van zorg.

Sprekers waren hierbij ook Tweede Kamerlid Agnes Wolbert, wethouder Jan Jaap Kolkman en Sabien Raams, directeur Dimence GGZ Hanzestreek. Deze drie sprekers gingen vanuit hun eigen achtergrond en expertise in op de ontwikkelingen in de zorg en gingen hierover ook enthousiast de discussie aan met de aanwezigen in de zaal.

zorgavond_17-11