Door Rob de Geest op 17 mei 2016

Tempo maken met versterking lokale economie en werkgelegenheid

De PvdA-fractie is ontstemd en ontevreden over het langzame tempo waarin er gewerkt wordt aan een netwerkorganisatie van gemeente en werkgevers om de lokale economie en werkgelegenheid te helpen versterken. Een voorstel daarvoor werd in november met brede steun aangenomen in de gemeenteraad maar tot nu toe blijven de uitwerking en de start van deze belangrijke aanjaagfunctie van de lokale economie uit. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer, de indieners van het initiatiefvoorstel, trekken nu aan de bel bij het college van B&W.

Na het aannemen van initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid in november zijn de gemeente en de diverse partners uit het bedrijfsleven uit Deventer en de regio om de tafel gaan zitten om tot een uitwerking te komen. De voorgestelde netwerkorganisatie zou dan in het voorjaar van moeten starten. Het is echter tot op heden stil gebleven tot grote ergernis van de PvdA-fractie.

“Er lag een ambitieuze planning, wat logisch is gezien het gevoel van urgentie dat breed leeft in de stad met betrekking tot de noodzaak tot versterking van onze economie en werkgelegenheid. De huidige stilte en vertraging is een onduidelijkheid die onze economie en werkgelegenheid niet kan hebben, zeker nu de economie landelijk sterk aantrekt en Deventer daar ook zichtbaar van moet gaan profiteren, aldus De Geest en Goejer.

De PvdA-raadsleden willen dan ook van het college weten of zij het gevoel van urgentie bij de noodzaak voor versterking van de lokale economie nog steeds deelt en wat dit betekent voor het maken van tempo in de uitwerking en start, samen met het bedrijfsleven. De PvdA wil weten of de voorgestelde, intensievere samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven nog voor de zomer kan starten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest