Door Bep Spa op 15 februari 2015

Tempo maken met ‘Deventer Verhaal’

Nadat de gemeente Deventer besloot de musea in de stad te reorganiseren, werd het ‘Deventer Verhaal’ op poten gezet. Een organisatie die in De Waag en op locatie exposities en evenementen gaat organiseren. De fracties van PvdA en VVD maken zich zorgen over de voortgang en hebben er vragen over gesteld aan het college van B&W.

“We willen dat het college nu zo langzamerhand wel tempo gaat maken’, zegt PvdA-raadslid Bep Spa. ‘Straks hebben we twee musea gesloten en is er niets voor in de plaats gekomen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

VVD-raadslid Lars Wuijster valt haar bij: “We maken ons al enige tijd zorgen over de voortgang. We worden ook benaderd door mensen en organisaties die onze zorgen delen. Het verhaal dat Van der Meer kwam vertellen heeft die niet weggenomen.”

Beide fracties hebben over het onderwerp vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder. Die vragen gaan onder meer over de kaders die de gemeenteraad stelde. De raad maakte onlangs kennis met zakelijk leider Maarten van der Meer. Die verklaarde dat wat hem betreft van de vastgestelde randvoorwaarden mag worden afgeweken. PvdA en VVD vinden dat de gemeenteraad daar over gaat. De partijen willen bovendien uitsluitsel over de budgeten en financiële transparantie.

Verbazing is er over de plannen om niet meer dan één verdieping van De Waag te gebruiken voor exposities. Volgens PvdA en VVD zijn er andere verwachtingen gewekt in de stad. De partijen willen op korte termijn uitsluitsel.