Door Rob de Geest op 20 december 2016

Stop dyslexiezorg in december verbaast PvdA

De PvdA-fractie heeft aan de bel getrokken bij het college van B&W n.a.v. de mededeling dat de gemeente in december de dyslexiezorg vanuit een zorginstelling stopt omdat het budgetplafond bereikt is door deze instelling. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Çetin Yildirm hebben hier vragen over gesteld aan het college.

Recent ontving de raad een raadsmededeling van het college van B&W over de brief die ouders van kinderen met dyslexie ontvingen, met het bericht dat zorginstelling Braams in de maand december door het bereiken van de budgetgrens geen dyslexiezorg zou verlenen.

Dit bericht verbaast de PvdA-fractie in sterke mate, aangezien hiermee de suggestie wordt gewekt dat voor deze zorgverlening budget vóór de noodzakelijke zorg lijkt te gaan. Bovendien komt de mededeling laat en lijkt er te makkelijk en onterecht vanuit te worden gegaan dat kinderen in de maand december wel zonder dyslexiezorg kunnen.

Omdat de PvdA hoopt dat een dergelijke werkwijze door de gemeente geen gemeengoed wordt en ook voorkomen moet worden, heeft zij vragen gesteld aan het college van B&W, n.a.v. de raadsmededeling en de berichtgeving over deze zorgstop in december. Zo stelt de fractie de melding in december over de tijdelijke stop onredelijk laat is richting ouders en kinderen en vraag zij zich waarop de gemeente zich baseert als zij stelt dat de zorg van deze kinderen in december wel overgeslagen kan worden. De PvdA-fractie stelt dat dit mogelijk onterecht de indruk wekt dat de zorg niet relevant genoeg is en daarom vanuit financiële argumenten overgeslagen kan worden.

De PvdA-fractie wil verder o.a. weten hoe het college nu voor 2017 en in latere jaren omgaat met dergelijke potentiële situaties. Naar de mening van de PvdA kan deze zorg niet op het eind gestopt worden als het budget op is, ook al valt de instelling hierin mogelijkerwijs wat te verwijten. De fractie wil van het college weten welke andere opties zijn overwogen voor het continueren van de dyslexiezorg in december.

Lees hier de vragen van de PvdA-fractie >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest