Door Jurgen Goejer op 16 september 2014

Stevige inzet voor zorg en werk

De PvdA heeft in de raadsvergadering van woe. 10 sept. jl. mondelinge vragen gesteld aan het college van B&W over de aangezegde ontslaggolf bij zorginstelling Carinova. De fractie stelde de vragen mede namens de CDA-fractie. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer sprak richting college zijn zorgen uit over het door Carinova aangezegde massaontslag voor 1000 thuishulpen, o.a. in Deventer. Afgelopen tijd stelde de vakbonden Abvakabo en CNV dat dit o.a. kwam door de 40% bezuiniging van de gemeente Deventer op de thuiszorg; meer dan in andere gemeenten, zo beweerden de vakbonden.

Op vragen van de PvdA stelde wethouder Jan Jaap Kolkman dan ook helder dat dit in Deventer zeker niet het geval is. De cijfers van de vakbonden kloppen niet. De gemeente bezuinigt niet meer op het lokale budget dan de 32% die landelijk is gekort. Daarnaast probeert de gemeente nog om de bezuinigen lager te laten uitpakken. En de gemeente sprak eerder al uit dat de huishoudelijke hulp per 1 januari voor huidige zorgontvangers gehandhaafd zou blijven. Daarmee gaf de gemeente ook tijdig duidelijkheid richting de zorginstelling.

PvdA’er Jurgen Goejer vroeg verder naar het contact tussen de vakbonden en de gemeente gezien de cijfers die de bonden noemden. Contact of navraag bleek er niet eerder te zijn geweest. Beide partijen spraken na deze door veel Carinova medewerkers bijgewoonde raadsvergadering af om contact te houden over het vervolg rond dit besluit van Carinova. Overname van personeel door een nieuwe aanbieder van huishoudelijke hulp in Deventer is een optie, waarover in de komende maand(en) meer duidelijk moet worden.

Wethouder Kolkman reageerde positief op de oproep van PvdA’er Goejer aan college om samen met de bonden op te trekken voor continuïteit van de zorg, werkgelegenheiden goede arbeidsvoorwaarden.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer