Door Redactie op 5 maart 2013

Schone energie in duurzaam Deventer

De fractie van de PvdA heeft ingestemd met het mogelijk maken van een tweetal windturbines nabij de A1. Met het aannemen van het bestemmingsplan heeft de raad nu haar finale instemming gegeven, waarna een exploitant de windturbines zal realiseren en exploiteren met deelname- en afnamemogelijkheden voor de Deventer bevolking. “Met het ‘ja’ van de PvdA-fractie hebben we een keus gemaakt voor verandering in het landschap. Met die keus voor schone energie betalen we een prijs om onze toekomst veiliger te stellen. windmolens zijn nu de meest effectieve en goedkoopste energievorm, zo stelde PvdA-raadslid Hans Jellema in het raadsdebat.

In juli 2011 stemde de raad in met het principevoorstel (locatiekeuze) dat er dat er nabij de A1 windmolens geplaatst konden worden. In de raadsvergadering van 27 maart werd het bestemmingsplan behandeld dat de plaatsing op termijn mogelijk moet gaan maken. Hierbij gaat het om een faciliterende rol van de gemeente Deventer, zij ontwikkelT niet zelf.
PvdA-raadslid Patrick Kemperman stelde in de voorbereidende politieke markt op 13 februari al het volgende: “We hebben het vanavond over een bestemmingsplan om de plaatsing van twee windmolens juridisch planologisch mogelijk te maken, zodat een exploitant ze voor eigen rekening en risico kan bouwen en exploiteren”.

PvdA’er Patrick Kemperman stelde in de politieke markt verder: “Voor de PvdA is het erg belangrijk dat de participatie goed geregeld is. De Deventer Energiecorporatie kan voor 25% deelnemen. Lokale betrokkenheid is belangrijk! Particulieren, met zowel kleine als grotere beurs, moeten kunnen participeren in de exploitatie. Daarmee vergroot je draagvlak”.

In 2011 ging de eerste discussie over de windmolens al over de effecten, de opbrengst en de kosten. Een gevoelig onderdeel van het oorspronkelijke voorstel was de derde molen vlakbij de afslag Deventer Oost. Luisterend naar bezwaren van de bewoners van de nabijgelegen wijk ’t Bramelt nam de PvdA-fractie toen het initiatief voor een amendement om deze molen te schrappen. Dit voorstel is door de raad aangenomen.

De twee overige windmolens resteren en zijn nu via dit raadsbesluit mogelijk gemaakt. Het betrof geen makkelijke besluit waarbij de PvdA-fractie de voors- en tegens uit de recente discussie heeft afgewogen. Op basis van een groter belang en de noodzaak voor schonere energie, ook vanuit Deventer, heeft de fractie gekozen voor de volle steun voor het bestemmingsplan.

Wat betreft de duurzaamheidsverandering is voor de PvdA langer wachten geen verstandige optie. We zijn en blijven als maatschappij energiehongerig . Anticiperen op zaken die op ons afkomen is dan nodig”, zo stelde PvdA’er Hans Jellema in het raadsdebat.

Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden over de windmolens >>>