Door Rob de Geest op 4 december 2016

Rem op parkeertarieven 2017

De gemeenteraad is afgelopen week akkoord gegaan met de gemeentelijke parkeertarieven voor 2017. In lijn met het voorstel van de PvdA van voor de zomer heeft het college nu voor het tweede jaar op rij geregeld dat de tarieven in Deventer vrijwel gelijk blijven. Daarmee heeft het college zo goed als volledig uitvoering gegegeven aan het voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest, om te proberen ook in 2017 een nullijn op de parkeertarieven te hanteren. Het nu niet verder verhogen van de tarieven komt voort uit de discussie rond de positie van de Deventer binnenstad en om de Deventer binnenstad aantrekkelijk genoeg te houden voor bezoekers.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Onderzoek geeft veelvuldig aan dat bezoekers van binnensteden sfeer, winkels, evenementen en de kwaliteit van parkeervoorzieningen belangrijker vinden dan tarieven. Maar je moet ook oppassen dat de tarieven niet teveel uit het spoor lopen. Met de rem op de tarieven, zoals wij voorgesteld hebben, is er nu door het college voor 2017 weer gehoor gegeven aan tarieven die daarbij passen.”

In de parktijk betekent het voorstel waar de raad over stemde o.a. dat de straattarieven in 2017 op €2,50 per uur blijven in het centrum en dat de tarieven in de parkeergarages licht omhoog gaan met 9 cent per uur (naar €1,76 per uur), waarmee garageparkeren aanzienlijk goedkoper blijft dan straatparkeren in het centrum. Verder blijft het voordelige avondtarief in de gemeentelijke garages van €1,00 ook in 2017 gelijk.

De Geest: “Op deze manier houden we de binnenstad ook in voldoende mate aantrekkelijk voor parkeerders. In een binnenstad waar veel partners hard werken om de winkels, evenementen en voorzieningen aantrekkelijk en goed bezocht te houden, dragen we zo ons steentje bij aan aantrekkelijkheid en werkgelegenheid in ons centrum.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest