Door Rob de Geest op 10 juni 2014

PvdA wil verbetering verkeerssituatie station

De PvdA-fractie vindt de verkeerssituatie rondom het station chaotisch en onoverzichtelijk. PvdA-raadslid Rob de Geest vraagt het college via schriftelijke vragen om de situatie te verbeteren en verduidelijken

Vanaf begin april is de verkeerssituatie voor het NS-station in Deventer fors aangepast, als gevolg van de werkzaamheden aan de stationsomgeving. Deze aangepaste verkeersituatie heeft direct al geleidt tot kritiek van de Fietsersbond vanwege de onoverzichtelijkheid. De fractie twijfelt of de daarna gedane aanpassingen voldoende zijn.

De Geest: “wij ontvingen verschillende klachten waarbij aangegeven werd dat men de huidige situatie op deze locatie verwarrend, chaotisch en daarmee ook gevaarlijk vond. Fietsers begeven zich op meerdere delen van de weg, ook los van de delen die nu voor fietsers bedoeld zijn. Markeringen lijken onduidelijk en er bevindt zich op piekmomenten erg veel verkeer op een krap wegoppervlak. Dat is met name voor fietsers een gevaarlijke en soms onoverzichtelijke situatie.”

De PvdA vraagt het college om op kortere termijn dan gepland te bekijken of en hoe de situatie verder verbeterd en verduidelijkt kan worden.

Daarnaast heeft de fractie recent ook de grote hoeveelheid fietsendiefstallen bij de tijdelijke fietsenstallingen van het NS-station aangekaart. De fractie heeft het college gevraagd hier prioriteit aan te geven qua aanpak, in samenwerking met politieke en NS.

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest