Door Rob de Geest op 11 oktober 2013

PvdA wil duidelijkheid over onderzoeken kostbaar parkeerverwijssysteem

PvdA-raadslid Rob de Geest wil duidelijkheid van het college van B&W over enkele recente onderzoeken naar het effect, functionaliteit en de doelmatigheid van een parkeerverwijssysteem, zoals ook Deventer wil aanschaffen. Naast een reactie op een zeer kritisch onderzoek van de Radboud Universiteit wil De Geest duidelijkheid over een kritisch rapport wat eind 2012 in opdracht van de Centrumgarage Deventer is uitgevoerd. Deze garage leidde tot voor kort juist het verzet tegen een parkeerverwijssyssteem maar ging recent toch akkoord ondanks het kritische adviesonderzoek dat zij liet uitvoeren. Parkeerbedrijf Q-Park trok zich daarentegen recent terug uit het voorstel.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “deze onderzoeken roepen extra vragen op en voeden de grote twijfels die wij als fractie al hebben bij het B&W-voorstel verder. De effecten van
dergelijke dure, fysieke parkeerverwijssystemen zijn volgens deze onderzoeken zeer twijfelachtig en een onverstandige investering. Voordat de raad een definitief besluit neemt, willen we duidelijkheid van B&W over deze nieuwe informatie. Die is zeer relevant voor de raad om mee te wegen in een besluit.”

Het verbaast De Geest en zijn fractie dat er een rapport is van de Centrumgarage Deventer wat kritisch op het voorstel is, terwijl deze garage dit jaar ineens instemde met het voorstel wat zij eerder altijd zwaar had bekritiseerd. Het rapport lijkt niet openlijk beschikbaar te zijn. Het rapport van een verkeerskundig bureau uit Zwolle werd toevallig online gevonden maar is ondertussen niet meer vindbaar en vermoedelijk verwijderd. PvdA’er De Geest wil weten of B&W dit rapport kent en hoe zij bepaalde kritische delen uit het rapport beoordeeld.

Sinds juni ligt er een voorstel van B&W bij de raad voor de aanschaf van een dergelijk fysiek verwijssysteem. Het gaat om de aanschaf van een informerend verwijssysteem met digitale borden wat nog circa 750.000 euro aan kosten met zich meegaat brengen. Onderzoeken uit Amersfoort en van de Radboud Universiteit geven aan dat deze systemen weinig effect hebben op het verminderen van zoekverkeer of in het effectief informeren van automobilisten. Die lijken vooral uit gewoonte op een locatie af te gaan en laten zich nauwelijks sturen door een dergelijk systeem. Bovendien zijn er modernere en goedkopere mogelijkheden beschikbaar als verwijssysteem, bijvoorbeeld via navigatieapparatuur verwerkt kunnen worden. Via applicaties op de mobiel kunnen mensen ook eenvoudig geïnformeerd worden over nabijgelegen beschikbare parkeergelegenheid.

PvdA-raadslid Rob de Geest was eerder in juni en september al kritisch op het voorstel en wil nu een reactie van B&W op een onderzoek van de Radboud Universiteit en een onderzoek wat in opdracht van de Centrumgarage Deventer is uitgevoerd.

De Geest: “het voorstel heeft niet de steun van de parkeerorganisaties zoals aangegeven. Q-Park heeft zich al teruggetrokken en bovendien komt er steeds meer informatie beschikbaar over nut, functionaliteit en doelmatigheid over een dergelijk fysiek systeem, wat een verdere kritische blik op dit voorstel rechtvaardigt”

Download de schriftelijke vragen en bijlagen >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest