Door Rob de Geest op 16 oktober 2009

PvdA wil duidelijke taal

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer meer werk maakt van duidelijk taalgebruik in ambtelijke teksten. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft een initiatiefnota geschreven waarin hij enkele voorbeelden uit ambtelijke teksten geeft en waarin hij enkele suggesties doet voor verbetering. “Teksten hoeven niet simpeler te worden, als ze maar duidelijker worden. Dat zorgt voor beter geïnformeerde mensen en maakt hun deelname bij discussies eenvoudiger.”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest.

De gemeente werkt al aan aangepaste teksten en informatie voor mensen met lees- en schrijfproblemen. Ze richt zich volgens de PvdA echter nog onvoldoende op de mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven maar die gemeentelijke stukken nog complex of vaag vinden. Dat maakt het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen aan discussies of om informatie over onderwerpen te verkrijgen. Veel teksten bevatten namelijk ambtelijke en technische termen, afkortingen of onduidelijke zinnen.

Er is eerder al op verschillende manieren aandacht besteed in Nederland aan de noodzaak tot duidelijk taalgebruik door de overheid. Gemeenten zoals Amsterdam en Den Haag hanteren al specifieke richtlijnen voor uiteenlopende teksten van hun ambtenaren. Er wordt door deze gemeenten aangegeven waar teksten aan moeten voldoen maar er worden ook voorbeelden van heldere teksten gegeven. Daarnaast was De Nationale Ombudsman in 2007 erg kritisch op onduidelijk en complex taalgebruik in ambtelijke teksten. Hij noemde het zelfs een vorm van ‘onbehoorlijk bestuur’.

De PvdA-fractie heeft opgemerkt dat in veel gemeentelijke beleidsteksten sprake is van onduidelijk of vaag taalgebruik. Een voorbeeld is een passage uit het plan van aanpak voor een nieuw speelbeleidsplan uit augustus 2009. “Het is een voorbeeld van een vage en complexe tekst zoals deze vaker in stukken van de gemeente voorkomt”, aldus De Geest.

“…Als voornaamste speerpunt wordt in dit plan gestreefd naar een beleidskader waarin speelvoorzieningen in de stad zo goed mogelijk zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers. De integraliteit dient te worden gewaarborgd in de beleidsgebieden jeugd, sport, openbare ruimte, samenlevingsopbouw en onderwijs. Het nieuwe speelbeleidsplan wordt dan één van de verbindende schakels tussen mens, maatschappij en middelen…”

De PvdA-fractie vraagt de gemeente Deventer om zich in te zetten voor duidelijk taalgebruik in haar beleidsteksten. In het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie staat immers dat de coalitiepartijen willen werken aan de verbetering van de participatie van inwoners. De PvdA-fractie is van mening dat duidelijk taalgebruik van de overheid daarbij onmisbaar is.

PvdA – notitie klare taal >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest