PvdA wil aanpak rattenoverlast in diverse wijken

Door Rob de Geest op 25 augustus 2018

In 2017 was er vanuit diverse Deventer wijken sprake van een toename in het aantal meldingen van overlast door ratten, zeker vergeleken met jaren daarvoor. De situatie in 2018 lijkt daarin niet anders met tot nu toe ca. 70 meldingen. Recente berichtgeving in de media schetst een beeld van overlast door ratten die allesbehalve afgenomen is. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft deze overlast wederom aangekaart bij het college van B&W.

Verschillende raadsfracties, waaronder de PvdA, vroegen ook eind vorig jaar aandacht voor en inzet op het terugdringen van dit probleem, zowel voor de leefbaarheid in wijken als voor de volksgezondheid.

Het college gaf begin dit jaar in beantwoording (link) op die vragen aan dat zij aan een plan van aanpak werkte dat in het voorjaar aan de raad toegezonden zou worden. Dat plan van aanpak heeft de raad  medio mei ontvangen (link). De gemeente heeft daarbij o.a. aangegeven (link) bewoners te willen helpen in het bestrijden van de overlast door ratten maar geeft ook aan nu niet te kiezen voor de inzet van de beschreven (extra) maatregelen, waarvoor ook een structureel budget van €50.000 nodig is.

Die extra maatregelen omvatten vanuit het genoemde plan van aanpak dan o.a. het aanstellen van een interne coördinator rattenbestrijding, het gericht voorlichten van bewoners overlast en bedrijven om overlast te voorkomen, het actief nemen van integrale maatregelen bij grootschalige en het preventief bestrijden van ratten bij (her)ontwikkelingen).

Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat het fijn en veilig wonen is in hun wijk. Het is dus onverminderd belangrijk dat de overlast teruggebracht wordt naar normale proporties, in lijn met wat beschreven is in het plan van aanpak van het college.

De PvdA-fractie heeft daarom verschillende vragen gesteld richting het college. Zo wil de fractie o.a. weten wat nu de stand van zaken is m.b.t. de aanpak van de rattenoverlast in verschillende wijken. Daarnaast wil de PvdA van het college ook weten of zij alsnog bereid is om de benodigde 50.000 euro aan structurele inzet beschikbaar te stellen voor extra inzet, gericht op het beheersen en verlagen van het aantal meldingen en de overlast.

Download hier de vragen

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest