PvdA: ‘voortbestaan Ulebelt niet in gevaar brengen’