Door Rob de Geest op 22 maart 2013

PvdA: ‘voortbestaan Ulebelt niet in gevaar brengen’

De fractie van de PvdA kan zich niet vinden in de door het college van B&W voorgestelde bezuiniging van 100.000 euro op Milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt. Deze bezuiniging komt bovenop eerdere kortingen op het budget van deze
belangrijke stedelijke en wijkvoorziening en brengt het voortbestaan van zowel het milieueducatiecentrum als de kinderboerderij in gevaar. De fractie wil dan ook dat er naar alternatieven gekeken wordt en dat de Ulebelt hooguit een kleine bezuiniging te verwerken krijgt, zodanig dat de voorziening gewoon op niveau blijft.

“De Ulebelt is een belangrijke voorziening waar milieueducatie, recreatie en zorg samenkomen voor veel Deventenaren. Het is eigenlijk de enige grote wijkvoorziening voor de Vijfhoek en een belangrijk onderdeel van geheel Wijk 5. De bezuiniging van 100.000 euro op de kinderboerderij betekent ook een te forse ingreep in de educatie- en dagverzorgingsactiviteiten”, zo stellen
PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest.

De fractie zal bij het eerste richtingendebat over de bezuinigingen op woensdag 27 maart as. bij verschillende zaken vraagtekens plaatsen en gewenste uitwerkingsrichting markeren. Over de Ulebelt wil de fractie al wel vast duidelijk maken hoe zij tegen deze specifieke bezuiniging op het budget van de kinderboerderij aankijkt.

“Zonder deze succesvolle, relatief goedkope en laagdrempelige voorziening komt ook de succesvolle milieueducatie in gevaar. Daarnaast maken tientallen kinderen met een beperking gebruik van de dagverzorgingsmogelijkheden op de Ulebelt. Deze kinderen hebben daar baat bij en alternatieven kunnen ook wel eens duurder uitvallen. Zonder deze kinderboerderij komt de gehele voorziening in de problemen”, aldus Goejer en De Geest.

De fractie wil dat er naar alternatieven gekeken wordt om de bezuiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Een lichte korting op het budget is alleen mogelijk als daarmee de Ulebelt niet in gevaar wordt gebracht. Zelf kijkt de fractie ook nog naar ideeën om alternatieve dekkingsmogelijkheden aan te reiken richting college.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest