Door Rob de Geest op 24 april 2016

PvdA voor NS-stations bij Diepenveen en Bathmen

De PvdA-fractie in Deventer is al jaren voorstander van de realisatie van kleine stations bij Diepenveen en Bathmen omdat het de bereikbaarheid van deze kleinere kernen helpt vergroten. Eerder pleitte de PvdA ook al met veel andere partijen voor de verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Zwolle. Binnen de raad bestaat voor beide wensen een brede steun. De realisatie van zowel dubbel spoor als deze twee stations is echter zeer lastig en zal helaas nog vele jaren duren omdat het afhangt van steun en financiële middelen van de provincie Overijssel en de NS.

Een motie in de Deventer raad van CDA en VVD afgelopen week, om forse provinciale bezuinigingen op de lokale busverbindingen (waar beide partijen deel uitmaken van het provinciaal bestuur) te koppelen aan ‘snelle realisatie’ van twee stations, was dan ook niet realistisch. Het houdt mensen zelfs een beetje voor de gek. Realisatie van dubbel spoor naar Zwolle en de twee stations laten door weerstand en scepsis vanuit het provinciaal bestuur en NS nog vele jaren op zich wachten en het station bij Diepenveen heeft ook dubbel spoor nodig om goed te kunnen functioneren. Een oproep om de provinciale bezuinigingen, die per 2017 ingaan, te laten wachten op de realisatie van de twee stations was daarmee een onrealistische voorstelling van zaken en daarmee ook onuitvoerbaar, omdat de provincie de bezuinigingen op OV toch zal doorzetten.

Buslijnen worden vanaf 2017/2018 aangepast of geschrapt terwijl er via deze motie een belofte voor stations zou liggen, die dan nog heel lang op zich zullen laten wachten. De stations zijn dan geen oplossing voor geschrapte buslijnen. De PvdA is voor de stations, voor dubbel spoor en voor een goede OV-verbinding naar de kleinere kernen van Deventer maar wilde met deze motie geen onrealistische verwachtingen wekken. Een meerderheid van de raad deelde die opvatting.

Daarmee blijft het belangrijk om de OV-bereikbaarheid van Deventer en van de kleine kernen te bewaken, iets wat potentieel in gevaar kan komen door de aanstaande provinciale bezuinigingen op OV. Het is belangrijk dat we in Deventer scherp blijven op de effecten van die forse bezuinigingen en aanpassingen in de dienstregelingen voor busverbindingen. Het had CDA en VVD gesierd als ze daarbij een eerlijke en reële voorstelling van zaken hadden gegeven en mensen geen stations op korte termijn beloven, terwijl die mede door eigen provinciale keuzes nog jaren op zich kunnen laten wachten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest