Door Rob de Geest op 30 januari 2012

PvdA vindt elektronische fietszuilen misplaatst

De PvdA-fractie Deventer is kritisch op de recent geplaatste elektronische fietszuilen in de gemeente. De fractie is niet te spreken over het feit dat de raad niet op de hoogte was van deze uitgave, waarvan de gemeente ook 20% van de kosten betaalt samen met de provincie Overijssel. “De vraag is of dit in tijden van bezuiniging een gewenste of noodzakelijke investering is”, zo stelde PvdA-raadslid Rob de Geest tijdens de raadsvergadering. Bovendien is de fractie verontwaardigd over het feit dat de raad niet afwist van deze fietszuilen en bijbehorende kosten en dit ook niet kon weten omdat het niet gecommuniceerd werd richting raad.

De wethouder erkende in beantwoording aan PvdA’er De Geest dat de raad niet geïnformeerd was en dat dit in dit geval wel had moeten gebeuren. Hij deelde de verbazing over de plaatsing van deze zuilen wat ook hem verrast had. De twee zuilen kosten de gemeente Deventer totaal 16.000 euro, in een totaal van 80.000 euro wat voor 80% door de provincie Overijssel is betaald.

Deze plaatsing bleek nog voort te komen uit beleid wat is besproken in 2009 onder de vorige wethouder, zonder dat er daarbij nadrukkelijk sprake was van deze elektronische zuilen. Informatie daarover bleek bij navraag door de PvdA diep verscholen in de begroting.

De wethouder gaf daarnaast aan begrip te hebben voor de vraag of dit in deze tijd zo’n verstandige uitgave was maar dat de afspraken al enige tijd geleden waren gemaakt.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest