Door Rob de Geest op 27 oktober 2017

PvdA stuurt bij op omstreden plan voor herinrichting Grote Kerkhof

Op voorstel van de PvdA-fractie heeft een ruime meerderheid besloten voor de verkiezingen geen besluit meer te nemen over het plan ‘Stadspodium’ als herinrichting van een autovrij Grote Kerkhof. Via een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest, met verschillende andere raadsfracties, stemde de raad in om na maart ook andere opties voor herinrichting te bekijken en om aan het draagvlak te werken. De afgelopen maanden was er veel kritiek op het plan dat er nu lag en bleek het draagvlak voor dit plan en dit proces kwetsbaar.

De PvdA-fractie heeft al vaker aangegeven twijfels en zorgen te hebben over verschillende onderdelen van dit plan en vond het niet wenselijk en verstandig om nu dit besluit te nemen. Om die reden heeft de fractie in het voorjaar al om extra informatie gevraagd en overhaaste beslissingen proberen te voorkomen. Alleen CU en D66 waren bereid om nu een keuze door te drukken, ondanks de grote kritiek op het plan en het beperkte draagvlak, binnen en buiten de raad.

De Geest: “Met dit voorstel geven we ruimte voor alternatieven, passend bij de kritiek die breed geuit is in Deventer over dit belangrijke, historische plein dat straks autovrij moet worden. We willen dat er straks een verstandig maar ook gedragen plan voor herinrichting van dit plan uitrolt en dat kon niet als de raad nu een besluit doorgedrukt zou hebben, zoals sommige fracties helaas wel wilden”.

Met dit besluit zal een volgend college de herinrichting weer oppakken na maart 2018.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest