Door Jurgen Goejer op 29 juni 2014

PvdA steunt verantwoorde lening aan GAE

De PvdA heeft ingestemd met een lening via de gemeente Deventer aan Go Ahead Eagles. De club heeft dit verzoek aan de gemeente gedaan omdat zij niet veel andere keuze had, doordat banken niet aan voetbalclubs willen lenen. De club moet dringend haar stadion renoveren en verbouwen, ondermeer omdat de veiligheid in het geding begint te raken. Tegelijk wordt er een uitbreiding van het aantal zitplekken gerealiseerd om de club op een realistische wijze toekomstbestendig te maken. Ondanks de kerngezonde financiën van de club kan dit dus niet zonder een geldlening. De PvdA stemt in vanwege het belang van een veilig stadion, het gedegen en realistische voorstel van GAE en de belangrijke maatschappelijke positie van de Deventer club.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “Go Ahead Eagles is Deventer en voor veel Deventenaren en niet-Deventenaren hoort de club dus bij Deventer zoals de IJssel, de Lebuinuskerk of de Boekenmarkt dat ook doen.”

De lening geldt niet als staatssteun en er wordt een marktconforme rente betaald aan de gemeente. Het geld gaat niet ten koste van andere gemeentelijke taken. De grond onder het stadion is van de gemeente is en de club tot hoort tot de gezondste van Nederland. Bovendien reserveren we uit de terugbetaalde rente een bedrag voor het opvangen van onverwachte zaken. Er zijn daarnaast voldoende verantwoordingsmomenten opgenomen. Daarmee zijn de risico’s voor deze door de gemeente aangeboden leenfaciliteit goed te overzien, volgens de PvdA.

Voor de PvdA geldt dat ze nu instemt met het voorstel van het college van B&W voor een lening van maximaal 6 miljoen nu. Deze eerste tranche biedt de mogelijkheid tot uitvoering van het eerste deel van de aanpassingen aan het stadion. Het geld voor een tweede deel zal via een nieuw en apart raadsbesluit genomen worden in de komende jaren (mogelijk pas na 2018/2020), zodat er ook naar dan geldende omstandigheden gekeken kan worden.

De PvdA heeft eerder al aangegeven veel belang te hechten aan goed overleg tussen GAE en omwonenden van het stadion om overlast rond verbouwingen en bij wedstrijden zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer