Door Rob de Geest op 22 augustus 2014

PvdA: sponsoring onderhoud rotondes en groen

De PvdA-fractie Deventer vraagt het college van B&W de mogelijkheden te bekijken voor sponsoring of adoptie van een deel van rotondes en groen in de openbare ruimte. PvdA-raadslid Rob de Geest stelt dit in schriftelijke vragen aan B&W. De Geest: “Er zijn creatieve mogelijkheden om onderhoud van o.a. rotondes en delen van het openbaar groen anders te organiseren, o.a.. via sponsoring en adoptie. Dit kan de kwaliteitsniveau van dit groen helpen verhogen.”

In verschillende Nederlandse gemeenten is de afgelopen jaren het onderhoud van bijv. enkele rotondes of delen van de openbare ruimte in handen gegeven van sponsoren. In ruil voor een financiële bijdrage mogen bijvoorbeeld bedrijven hun naam koppelen aan een specifieke groene plek. Of groenbedrijven nemen het onderhoud en de kosten hiervan op zich en mogen hun naam aan de locatie koppelen. Dit alles onder voorwaarde dat er goed en regelmatig onderhoud plaatsvindt. De PvdA-fractie heeft geconstateerd van een dergelijk initiatief in Deventer nog geen sprake is en vindt de optie van sponsoring van delen van de openbare ruimte zeker het onderzoeken waard.

De Geest: “Sponsoring van o.a. het groen op rotondes kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en het onderhoudsniveau. De mogelijkheid voor meer kwaliteit en betrokkenheid bij gelijkblijvende of zelfs lagere kosten is dan een interessante.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest