Door Privé: Çetin Yildirim op 13 september 2017

PvdA-raadslid Çetin Yıldırım treedt terug uit gemeenteraad

Vanwege gezondheidsredenen heeft PvdA-raadslid Çetin Yıldırım aangekondigd per 27 september as. terug te treden als gemeenteraadslid. Yıldırım heeft zijn ontslag als raadslid kenbaar gemaakt aan burgemeester Andries Heidema en heeft daarmee gevraagd om de formele procedure voor zijn opvolging in gang te zetten.

Yıldırım neemt afscheid van de raad en de PvdA-fractie na een lange periode als raadslid. Hij was raadslid in Deventer sinds januari 2005 na de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van de samenvoeging van Deventer en Bathmen. Binnen de PvdA-fractie was hij in de afgelopen 12,5 jaar een zeer gewaardeerd collega met veel kennis en inzet op de terreinen van onderwijs en jeugdzorg. Yıldırım maakte zich o.a. sterk voor het tegengaan van voortijdige schooluitval, goede jeugdzorg, gelijke kansen voor iedereen en het bestrijden van kinderarmoede.

De PvdA-fractie betreurt zijn tussentijdse terugtreden maar snapt zijn overweging om zich nu vooral op zijn herstel te richten. De fractie gaat zijn zeer gewaardeerde en kundige inbreng missen en wenst hem een spoedig herstel toe.

De PvdA-fractie heeft eerste raadsopvolger Jeroen Jonker bereid gevonden om de vrijgekomen raadszetel in te nemen. Hij zal in de raadsvergadering van 27 september as. geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim